#มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรเนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจำฮิจเราะห์ศักราช 1445

———————————————————————————

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจำฮิจเราะห์ศักราช 1445 เพื่อใช้สำหรับการละศีลอด พร้อมทั้งแสดงออกถึงความยินดีกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้ร่วมปฎิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ขอให้รอมฎอนปีนี้เต็มไปด้วยความสุขและความบารอกัต

+10

ความรู้สึกทั้งหมด

17Maria Mameiw Arsae, Nureesa Yusof และ คนอื่นๆ อีก 15 คน