นราธิวาสวันนี้ เวลา 12:15 น. #ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่จังหวัดนราธิวาส พอดี ทำให้ยืนกลางแดดไร้เงา

ขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก เงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ไม่มีเงาทอดออกมา จึงทำให้พื้นโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ ก็อาจส่งผลต่ออุณหภูมิได้

🌞ปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก จะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นอีกครัั้งในวันที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 12:11 น.

Read more