ติดต่อเรา

สกร.อำเภอบาเจาะ/ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี

ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 9617

โทรศัพท์ 073 599000

โทรสาร 073 599000

E-mail : rorsidah088@gmail.com