เข้าร่วมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ในกรณีความซ้ำซ้อนภายในภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more