ปราชญ์ชาวบ้าน(คนที่3)

แบบสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อภูมิปัญญา…… (กรงนกเขาชวา)…..

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น……ด้านหัตถกรรม……….

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ…………..บาเจาะ……………ตำบล……….บาเระใต้………….

ชื่อ-สกุล/ผู้สร้างสรรค์………นายยาสะห์  สือแม………….

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่….เลขที่…..64….. บ้าน …คลอแระ…….หมู่ที่……3…….ตำบล….บาเระใต้…… อำเภอ …บาเจาะ……..จังหวัด….นราธิวาส…รหัสไปรษณีย์ ..96170…..

พิกัด…. 6.580843,101.6655.45………..

เบอร์โทรศัพท์…… 085-56730869…..

ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ปี พ.ศ. 2533 เริ่มศึกษาการทำกรงนกเขาชวา ณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทอน ปี พ.ศ. 2534 เริ่มเป็นวิทยากร สาธิตการทำกรงนกเขาชวาสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราช ดำเนินงานอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสได้มีการสาธิตการ ทำกรงนกเขาชวาในทุกๆครั้ง

ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์กรงนกเขาชวา จะมีความละเอียด พิถีพิถันในการเลือกวัสดุ วัสดุไม้ไผ่ มีการรมควัน สีมีความสม่ำเสมอ เน้นดอกและลวดลายติดเพชรของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของตลาด ฝีมือปราณีต รูปแบบสวยงามทันสมัย มีคุณภาพคงทน