นำนักศึกษาเข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่  2 เมษายน  2567 สกร.อำเภอบาเจาะ นำโดยนางนูรไอนี   ติสมานิ ผอ.สกร.อำเภอ บาเจาะ มอบหมายให้นางสาวอามานี หะยีแม ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบสถาบันศึกษาปอเนาะ บากูรอตุตตะอฺลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส