ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมตู้ปลาสวยงาม”(Aquarium Innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่  18 เมษายน  2

Read more

นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมตู้ปลาสวยงาม”(Aquarium Innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่  18 เมษายน  2

Read more

ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมตู้ปลาสวยงาม”(Aquarium Innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่  18 เมษายน  2

Read more

นำนักศึกษาเข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่  2 เมษายน  25

Read more

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่  2 เมษายน  25

Read more

ร่วมจัดกิจกรรมฐาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่  2 เมษายน  25

Read more