ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบปประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด

Read more

เข้าร่วม การเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้านราธิวาส “งามเลิศล้ำ แพรพรรณ เมืองเมอนารอ ผ้าทอ ผ้าถิ่น และผ้าลายพระราชทาน”

Read more

“รางวัลชมเชย” การแข่งขันบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

Read more

“รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

Read more

เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

Read more