ศกร.ตำบลริโก๋ ชวนมาเรียน


วันที่ 16 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลริโก๋ จัดกิจกรรม “ศกร.ตำบลริโก๋ ชวนมาเรียน” โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ พื้นที่ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส