ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)


วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิ๔ีประชาธิปไตย ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส