ร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด


วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี และนักกีฬา สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส