พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับคณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส