ทำโครงงาน


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลริโก๋ พร้อมด้วยนักศึกษา ศกร.ตำบลริโก๋ ร่วมทำโครงงานเพื่อนำเสนอในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศกร.ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส