จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 13-15 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส