กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาล


วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน ณ บริเวณหน้าเสาธงห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส