มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นการอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะครู ศกร.ตำบลกาวะ และบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นการอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2567

แด่ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกรอำเภอสุไหงปาดี ณ สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม