ธนาคารออมสินมอบของที่ระลึก

วันที่ 9 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยคณะครู ศกร.ตำบลกาวะ และบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาสุไหงปาดี ที่ได้มอบของที่ระลึก ให้กับ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ในนาม สกร.อำเภอสุไหงปาดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

คลิกดูรูปเพิ่มเติม