พิธีเปิดโครงการกีฬากศน.สายสัมพันธ์ ชายแดนใต้ ระดับอำเภอ

พิธีเปิดโครงการกีฬากศน.สายสัมพันธ์ ชายแดนใต้ ระดับอำเภอ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬากศน.สายสัมพันธ์ ชายแดนใต้ ระดับอำเภอโดยมีนางสาวอาวิลซัน สาอิ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีคณะกรรมการ และคณะครู กศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนนอกระบบ กศน.อำเภอศรีสาคร จำนวน 20 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนนอกระบบชายแดนใต้ และสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาได้ ณ สนามกีฬาชั่วคราว หน้าลานสนาม กศน.อำเภอศรีสาคร