ลงพื้นที่โครงการบ้านหนังสือชุมชน

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน. อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวฟารีดะฮ์ กาเราะ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวเมาะ ยูโซ๊ะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยครูกศน. ตำบลเรียง ลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน มอบป้าย และหนังสือ เพื่อบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ. ม.1 บ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส