ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

               วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลตะมะยูง พร้อมมอบหมายตามภารกิจงาน ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส