เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนางสาวอาซียะห์ โละม๊ะ ครูกศน.ตำบลรือเสาะออก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563″ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้