รายวิชา

หลักสูตร : การจักสานแผ่นวางอาหารจากใบเตยหนาม จำนวน 10 ชม. ตากใบ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การจักสานแผ่นวางอาหารจากใบเตยหนาม จำนวน 10 ชม. ตากใบ10
รวม 10