รายวิชา

หลักสูตร : การทำขนมโดนัทน้ำตาลและขนมข้าวเหนียวสังขยา จำนวน 10 ชม. ตากใบ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การทำขนมโดนัทน้ำตาลและขนมข้าวเหนียวสังขยา จำนวน 10 ชม. ตากใบ10
รวม 10