รายวิชา

หลักสูตร : การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส30
2การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส30
รวม 60