รายวิชา

หลักสูตร : การทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 ชม. รือเสาะ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 ชม. รือเสาะ20
รวม 20