รายวิชา

หลักสูตร : การตัดเย็บกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ จำนวน 14 ชม. ระแงะ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การตัดเย็บกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ จำนวน 14 ชม. ระแงะ14
รวม 14