รายวิชา

หลักสูตร : การแปรรูปปลา (ทำสมันปลา) 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การแปรรูปปลา (ทำสมันปลา)30
รวม 30