รายวิชา

หลักสูตร : การเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า เจาะไอร้อง

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า เจาะไอร้อง50
2การเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า เจาะไอร้อง50
รวม 100