รายวิชา

หลักสูตร : ขนมอบ 15 ชั่วโมง

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การทำขนมอบ 15 ชั่วโมง15
2การทำขนมอบ 15 ชั่วโมง15
รวม 30