รายวิชา

หลักสูตร : การจักสานผลิตภัณฑ์(กระติบข้าว)จากใบเตยหนาม จำนวน 14 ชม. ตากใบ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1การจักสานผลิตภัณฑ์ (กระติบข้าว) จากใบเตยหนาม จำนวน 14 ชม. ตากใบ14
รวม 14