หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.)
1 การทำผ้าบาติกและการเขียนลวดลาย 50
2 ผ้าบาติก 40
3 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 17
4 ช่างตัดเย็บผ้าปูโต๊ะจับจีบ 15
5 การถักกระเป๋าเชือกร่ม 20
6 การทำกระถางต้นไม้ปูนซีเมนต์แฟนซี 10
7 การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 20
8 การทำน้ำพุปูนประดิษฐ์ 40
9 การทำกระถางรองต้นไม้ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
10 การประดิษฐ์ตะกร้าจากกระสอบป่าน 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
11 การทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
12 การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
13 การทำเข็มกลัดแฟนซี 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง 20
14 การทำหมวกจากผ้าปาเต๊ะ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
15 การทำหมอนอิงและหมอนรองก้นจากผ้าปาเต๊ะ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
16 การเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 25
17 การประดิษฐ์ของชำร่วย (1) 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
18 การประดิษฐ์ของชำร่วย (2) 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
19 การประดิษฐ์ของชำร่วย (3) 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
20 การทำกระถางต้นไม้จากปูนซีเมนต์ 31 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก 31
21 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
22 การทำช่อดอกไม้จากธนบัตร 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 20
23 การประดิษฐ์งานใบตอง 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 25
24 การทำชุดขันหมาก 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอบาเจาะ 30
25 การผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุคิริน 20
26 กระเป๋าเศษผ้าลายขอ 30 ชั่วโมง กศน.อ.แว้ง 30
27 เข็มกลัดเศษผ้าลายขอ 30 ชั่วโมง กศน.อ.แว้ง 30
28 การจัดขันหมาก พิธีแต่งงานของอิสลาม 30 ชั่วโมง กศน.อ.แว้ง 30
29 การถักผลิตภัณฑ์ด้วยโครเชต์ กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชั่วโมง 20
30 การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชั่วโมง 20
31 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้า กศน.อำเภอแว้ง 30 ชั่วโมง 30
32 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเส้นพลาสติก กศน.อำเภอแว้ง 30 ชั่วโมง 30
33 กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กศน.อำเภอแว้ง 30 ชั่วโมง 30
34 ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าปาเต๊ะ กศน.อำเภอแว้ง 30 ชั่วโมง 30
35 การประดิษฐ์พวงกุญแจนกเงือก กศน.อำเภอแว้ง 30 ชม. 30
36 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กศน.อำเภอแว้ง 30 ชั่วโมง 30
37 การทำกระเป๋าจากเศษผ้า กศน.อำเภอจะแนะ 40 ชั่วโมง 40
38 การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 30 ชั่วโมง 30
39 การทำผ้าบาติกและการเขียนลวดลาย กศน.อำเภอบาเจาะ 30 ชั่งโมง 30
40 ช่างตัดเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 30 ชั่วโมง 30
41 การทำกระถางต้นไม้จากเปลือกมะพร้าว กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชั่วโมง 20
42 การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 40
43 การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 20
44 ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 20
45 การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 20
46 การจัดทำขันหมาก พิธีแต่งงานของอิสลาม 14 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 14
47 การทำกระเป๋าจากเศษผ้า 24 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 24
48 การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 20
49 การทำผ้ามัดย้อม 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 20
50 การตัดเย็บปลอกหมอนจากเศษผ้า 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 20
51 การประดิษฐ์เข็มกลัดจากเศษผ้า 12
52 การประดิษฐ์พวงกุญแจนกเงือก 15
53 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้า 15
54 ผลิตภัณฑ์เตยหนาม 12
55 การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 12 ชม. ฆอเลาะ สกร.แว้ง 12
56 การประดิษฐ์เข็มกลัดจากเศษผ้า 12 สกร.แว้ง 12
57 การประดิษฐ์พวงกุญแจนกเงือก 15 ชม. โละจูด สกร.แว้ง 15
58 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้า 15 ชม. เอราวัณ สกร.แว้ง 15
59 ผลิตภัณฑ์เตยหนาม 12 ชม. แม่ดง สกร.แว้ง 12
60 การทำขันหมาก 10 ชม. สกร.ยี่งอ 10
61 การทำผ้ามัดย้อม 40 ชม. สกร.ยี่งอ 40
62 การทำปลอกหมอนอิง 15 ชม. แว้ง 15
63 การทำปลอกหมอนอิง 15 ชม. ฆอเลาะ 15
64 การตัดเย็บผ้าปูโต๊ะจับจีบ จำนวน 15 ชม. สุไหงปาดี 15
65 การทำผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม จำนวน 21 ชม. สุไหงปาดี 21
66 การทำพรมเช็ดเท้า จำนวน 15 ชม. สุไหงปาดี 15
67 การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า จำนวน 15 ชม. สุไหงปาดี 15
68 การทำผ้ามัดย้อม จำนวน 10 ชม. บาเจาะ 10
69 การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
70 การประดิษฐ์เข็มกลัด จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
71 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าแฟนซี จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
72 การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
73 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
74 ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
75 การทำผ้าปูโต๊ะ จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
76 การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
77 กาจักสานตะกร้าหวาย จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
78 การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
79 การทำหมอนอิงและหมอนรองก้นจากผ้าปาเต๊ะ จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
80 การทำกระถางต้นไม้ปูนซีเมนต์แฟนซี จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
81 การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
82 การถักผลิตภัณฑ์ด้วยโครเชต์ จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
83 การทำที่วางอัลกุรอาน (ฆาฮา) จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
84 การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก จำนวน 20 ชม. 20
85 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
86 การทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
87 การทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 14 ชม. สุไหงโก-ลก 14
88 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากเศษเหล็ก จำนวน 14 ชม. สุไหงโก-ลก 14
89 การกัดกระจก จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
90 การทำกระถางต้นไม้จากปูนซีเมนต์ จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
91 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว จำนวน 17ชม. ศรีสาคร 17
92 การทำเสวียน จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
93 การเย็บกระเป๋าผ้า จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
94 การจักสานเสื่อจากใบเตยหนาม จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
95 การตัดเย็บปลอกหมอนจากเศษผ้า จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
96 การตีมีดชำแหละและมีดเชือด จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
97 การทำกระบวยจากกะลามะพร้าว จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
98 การทำกระปุกออมสินจากกะลามะพร้าว จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
99 การทำเข็มกลัดแฟนซี จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
100 การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
101 การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
102 การออแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ จำนวน 45 ชม. ตากใบ 45
103 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้า จำนวน 45 ชม. ตากใบ 45
104 การออแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ จำนวน 45 ชม. ตากใบ 45
105 การทำผ้ามัดย้อม จำนวน 30 ชม. เจาะไอร้อง 30
106 การตัดเย็บกระเป๋าผ้า จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
107 การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
108 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าจากเศษผ้า จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
109 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
110 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม จำนวน 45 ชม. ตากใบ 45
111 การทำพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
112 การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ จำนวน 21 ชม. สุไหงปาดี 21
113 การทำผลิตภัณฑ์จากกกสามเหลี่ยม จำนวน 21 ชม. สุไหงปาดี 21
114 การทำพรมเช็ดเท้า จำนวน 12 ชม. สุไหงปาดี 12
115 การทำพรมเช็ดเท้าแฟนซี จำนวน 15 ชม. สุไหงปาดี 15
116 การทำเสื้อมัดย้อม จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
117 การทำเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
118 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
119 การทำพรมเช็ดเท้า จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
120 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
121 วิชากระถางจากปูนซีเมนต์ประยุกต์ จำนวน 10 ชม. ยี่งอ 10
122 การทำผ้ามัดย้อม จำนวน 10 ชม. บาเจาะ 10
123 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า จำนวน 10 ชม. ยี่งอ 10
124 การทำผ้ามัดย้อม จำนวน 10 ชม. ยี่งอ 10
125 การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
126 การสานกระเป๋าจากกระจูด จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
127 การทำผ้ามัดย้อม จำนวน 35 ชม. เมืองนราธิวาส 35
128 การทำเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
129 การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก สกร.ระแงะ จำนวน 46 ชม. 46
130 การทำไม้กวาดไม้ไผ่ สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
131 การทำเสื้อมัดย้อม สกร.ระแงะ จำนวน 14ชม. 14
132 การเย็บกระเป๋าผ้าแฟนซี สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
133 การจักสานกระจูด สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
134 การทำผ้าปูโต๊ะ จำนวน 14 ชม. ศรีสาคร 14
135 การทำแก้วจากกะลามะพร้าว จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
136 การทำช้อนจากกะลามะพร้าว จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
137 การทำพรมเช็ดเท้า จำนวน 14 ชม. สกร.ตากใบ 14
138 การทำกระเป๋าแขวนจากเศษผ้า จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
139 การทำกระถางต้นไม้ปูนซีเมนต์แฟนซี 20 ชั่วโมง สกร.อ.รือเสาะ 20
140 การทำผ้ามัดย้อม 14 ชั่วโมง สกร.อ.สุไหงโก-ลก 14
141 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 15 ชั่วโมง สกร.อ.บาเจาะ 15
142 การทำผ้ามัดย้อม 15 ชั่วโมง สกร.อำเภอบาเจาะ 15
143 การทำปลอกหมอนจากเศษผ้า 14 ชั่วโมง สกร.อำเภอระแงะ 14
144 การประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษผ้า 14 ชั่วโมง สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก 14
145 กระถางจากปูนซีเมนต์ จำนวน 10 ชม. ยี่งอ 10
146 การทำชุดขันหมากอิสลาม 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.)