หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.)
1 การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 40
2 การทำขนมอาเก๊าะ 10
3 การทำขนมพื้นบ้าน 17
4 การทำขนมอาเก๊าะ 13
5 อาหาร-ขนม 10
6 การแปรรูปจากหลุมพี 13
7 การทำขนมพื้นบ้าน 17
8 จักสาานตอไห่ 40
9 ขนมพื้นบ้าน 20
10 การทำขนมไทย 6
11 การสานกระเป๋าจากกระจูด 20
12 การทำมันฉาบหลากรส 10
13 แกะสลักไม้ 40 ชั่วโมง 40
14 เตยหนาม 50 ชั่วโมง 50
15 การทำกระถาง สุคิริน 40
16 การตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ 31
17 การแปรรูปจากหลุมพี 40 ชั่วโมง 40
18 การทำน้ำมันมะพร้าวโดยสกัดร้อนและสกัดเย็น 31
19 ตัดเย็บเสื้อผ้า 40
20 การทำขนมพื้นบ้าน กศน.อำเภอตากใบ 10 ชั่วโมง 10
21 อาหาร-ขนม 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 20
22 การทำขนมเบเกอรี่ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 25
23 การทำขนมเค้กและคุกกี้ จำนวน 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง 20
24 วิชาขนมไทย 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
25 การทำขนมพื้นบ้าน 10 ชั่วโมง กศน.ตำบลโฆษิต 10
26 การทำกล้วยฉาบ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
27 การทำขนมอบ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
28 การทำเสวียน 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
29 การทำขนมพื้นบ้าน 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
30 การแปรรูปปลาน้ำจืด 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
31 การทำขนมเค้กกล้วยและขนมบราวนี่ 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
32 การทำขนมขาไก่และการทำขนมไข่นกกระทา 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
33 การทำเค้กโกโก้และการทำคุกกี้ 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
34 การทำตะโก้และเค้กช็อกโกแลต 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
35 การทำขนมจีบและการทำข้าวเหนียวสังขยา 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
36 อาหาร-ขนม 20 ชั่วโมง กศน.ตำบลตันหยงมัส 20
37 การจักสานผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
38 การจักสานตะกร้าหวาย 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
39 การทำน้ำพริกสมุนไพร 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
40 การทำขนมเบเกอรี่ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
41 การสานกระเป๋าจากเตยหนาม 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
42 การทำขนมพื้นบ้าน 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 25
43 งานจักสานไม้ไผ่ 31 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก 31
44 การทำไม้กวาดดอกหญ้า 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
45 การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 10
46 อาหาร-ขนม 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอบาเจาะ 30
47 การทำบูดูทอด 20 ชั่วโฒง กศน.อำเภอสุคิริน 20
48 การทำขนมพื้นบ้าน 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุคิริน 20
49 ขนมไทย 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
50 การทำขนมโดนัทน้ำตาลและการทำขนมข้าวเหนียวสังขยา 10 ชม. กศน.อำเภอตากใบ 10
51 การทำขนมสาลี่และขนมชั้น 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
52 การทำแซนวิชปูอัดและการทำสลัดโรล 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
53 การทำขนมขาไก่และขนมกรอบเค็ม 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตา่กใบ 10
54 การทำถั่วทอดสมุนไพรและถั่วกรอบแก้ว 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
55 การทำขนมตะโก้เผือกและขนมคัสตาร์ดคาราเมล 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
56 ขนมพื้นบ้าน 20 ชั่วโมง กศน.อ.สุไหงโก-ลก 20
57 การทำขนมจากแป้งสาคู 20 ชั่วโมง กศน.อ.สุไหงโก-ลก 20
58 การแปรรูปจากหลุมพี 20 ชั่วโมง กศน.อ.สุไหงโก-ลก 20
59 การทำขนมเค้กส้มและคัพเค้ก กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชม. 20
60 การทำขนมบราวนี่และเค้กกล้วยหอม กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชั่วโมง 20
61 การทำขนมกะหรี่ปั๊บ กศน.อำเภอแว้ง 6 ชั่วโมง 6
62 การทำขนมชั้น กศน.อำเภอแว้ง 6 ชั่วโมง 6
63 การทำขนมโค กศน.อำเภอแว้ง 6 ชั่วโมง 6
64 น้ำปลาหวาน กศน.อำเภอแว้ง 30 ชั่วโมง 30
65 การจักสานใบเตยหนาม กศน.อำเภอจะแนะ 10 ชั่วโมง 10
66 ขนมไทย (2) กศน.อำเภอจะแนะ 10 ชั่วโมง 10
67 การทำกล้วยฉาบ กศน.อำเภอแว้ง 30 ชั่วโมง 30
68 น้ำพริกไข่ กศน.อำเภอจะแนะ 10 ชั่วโมง 10
69 การทำขนมปัง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง 20 ชั่วโมง 20
70 ขนมหวาน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง 20 ชั่วโมง 20
71 การทำขนมไทย (3) กศน.อำเภอจะแนะ 10 ชั่วโมง 10
72 การทำน้ำพริกสมุนไพร กศน.อำเภอแว้ง 30 ชั่วโมง 30
73 การทำไม้กวาดก้านมะพร้าว กศน.อำเภอจะแนะ 10 ชั่วโมง 10
74 การทำอาหารว่าง 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 25
75 การทำอาหารว่าง (2) กศน.อำเภอยี่งอ 25 ชั่วโมง 25
76 การทำถั่วกรอบแก้ว กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก 20 ชั่วโมง 20
77 การทำไข่เค็ม 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
78 การแปรรูปปลาน้ำจืด 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
79 การทำขนมไทย (4) 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
80 การแปรรูปปลาน้ำจืดและปลาทะเล 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอบาเจาะ 30
81 การสานกระเป๋าจากเตยหนาม 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอบาเจาะ 30
82 การแปรรูปปลา (ทำสมันปลา) 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 30
83 การทำเครื่องแกง 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 20
84 จักสานหวาย 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
85 การทำกระเป๋าจากเตยหนาม 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 30
86 การทำน้ำสมุนไพรจาก ขิง อัญชัน กระเจี๊ยบ 14 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 14
87 การทำถั่วสมุนไพร 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 15
88 การทำขนมปังใส่ต่างๆ 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 15
89 การทำขนมไข่สอดไส้ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 25
90 การทำขนมไทย 14 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 14
91 การทำขนมซาลาเปา 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก 20
92 การทำขนมลูกชุบ 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 10
93 การแปรรูปปลาส้ม 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 15
94 อาหารว่าง 20 ชั่วโมง กศน.ตำบลกาลิซา 20
95 การทำขนมปังอบ 15 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 15
96 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 12
97 กระเป๋าเตยหนาม 12
98 การทำน้ำพริกสมุนไพร 15
99 การทำน้ำปลาหวาน 15
100 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเส้นพลาสติก 12 ชม. สกร.แว้ง 12
101 กระเป๋าเตยหนาม 12 ชม. กายูคละ สกร.แว้ง 12
102 การทำน้ำพริกสมุนไพร 15 แม่ดง สกร.แว้ง 15
103 การทำน้ำปลาหวาน 15 ชม. กายูคละ สกร.แว้ง 15
104 การทำกล้วยฉาบ 12 ชม. เอราวัณ สกร.แว้ง 12
105 ขนมพื้นบ้าน 10 ชม. สกร.ยี่งอ 10
106 การทำอาหารว่าง (1) 10 ชม. สกร.ยี่งอ 10
107 การทำอาหารว่าง (3) 10 ชม. สกร.ยี่งอ 10
108 เบเกอรี่ 1 จำนวน 10 ชม. สกร.ยี่งอ 10
109 เบเกอรี่ 2 จำนวน 10 ชม. สกร.ยี่งอ 10
110 การทำอาหาร - ขนม จำนวน 10 ชม. สกร.บาเจาะ 10
111 การทำน้ำปลาหวาน 15 ชม. กายูคละ 15
112 การทำอาหารว่าง(4) จำนวน 10 ชม. สกร.ยี่งอ 10
113 การทำขนมคุ๊กกี้ จำนวน 7 ชม. สุไหงปาดี 7
114 การทำขนมชั้น จำนวน 7 ชม. สุไหงปาดี 7
115 การทำขนมไทย จำนวน 12 ชม. สุไหงปาดี 12
116 การทำคุ๊กกี้ธัญพืช จำนวน 12 ชม. สุไหงปาดี 12
117 การทำโรตี จำนวน 12 ชม. สุไหงปาดี 12
118 การทำขนมพื้นบ้าน จำนวน 10 ชม. บาเจาะ 10
119 การตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 10 ชม. บาเจาะ 10
120 การแปรรูปปลาน้ำจืด จำนวน 10 ชม. บาเจาะ 10
121 การทำไข่เค็มรสสมุนไพร จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
122 การทำน้ำพริก จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
123 การทำพิมเสน จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
124 การแปรรูปปลาน้ำจืด/ปลาทะเล จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
125 การทำขนมครกสิงคโปร์ จำนวน 12 ชม. สุไหงปาดี 12
126 การทำขนมพื้นบ้าน จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
127 การทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
128 การเลี้ยงผึ้งชันโรง จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
129 การทำสบู่สมุนไพรผสมน้ำผึ้งชันโรง จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
130 การทำขนมเค้กส้มและคัพเค้ก จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
131 การทำขนมบราวนี่และเค้กกล้วยหอม จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
132 การทำขนมพื้นบ้าน จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
133 การทำบูดูทอด จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
134 การทำพิมเสนน้ำสมุนไพร จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
135 การทำลูกประคบสมุนไพร จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
136 การเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้พื้นถิ่น จำนวน 40 ชม. สุคิริน 40
137 การร่อนทอง จำนวน 40 ชม. สุคิริน 40
138 การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
139 ขนมไทย จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
140 การทำพิชซ่าหน้าซีฟู๊ด จำนวน 14 ชม. สุไหงโก-ลก 14
141 ขนมพื้นบ้าน จำนวน 14 ชม. สุไหงโก-ลก 14
142 การทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 14 ชม. สุไหงโก-ลก 14
143 อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ จำนวน 14 ชม. สุไหงโก-ลก 14
144 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
145 การทำขนมโดนัทน้ำตาลและขนมข้าวเหนียวสังขยา จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
146 การทำขนมพื้นบ้าน จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
147 การทำขนมโรตีกรอบ จำนวน 30 ชม. เจาะไอร้อง 30
148 การทำน้ำมันสมุนไพรใบบัวบก จำนวน 20 ชม. เจาะไอร้อง 20
149 การจักสานที่รองก้นหม้อจากเตยหนาม จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
150 การจักสานแผ่นวางอาหารจากใบเตยหนาม จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
151 การแปรรูปปลาน้ำจืดและปลาทะเล จำนวน 14 ชม. ระแงะ 14
152 การทำขนมไทย 1 จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
153 การทำขนมไทย 2 จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
154 การทำขนมไทย 3 จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
155 การทำขนมไทย 4 จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
156 การทำอาหาร - ขนม จำนวน 25 ชม. บาเจาะ 25
157 การทำอาหาร ขนม จำนวน 20 ชม. บาเจาะ 20
158 การทำพิมเสนน้ำสมุนไพร จำนวน 10 ชม จะแนะ 10
159 ขนมไทย 5 จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
160 การทำโรตี จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
161 การทำน้ำมันเหลือง จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
162 การทำสบู่น้ำผึ้งชันโรง จำนวน 7 ชม. สุไหงปาดี 7
163 การทำขนมผกากรอง จำนวน 12 ชม. สุไหงปาดี 12
164 การทำน้ำสมุนไพร จำนวน 14 ชม. สุไหงปาดี 14
165 การทำสบู่แตงกวา จำนวน 7 ชม. สุไหงปาดี 7
166 การทำขนมเบอร์เกอร์รี่ จำนวน 18 ชม. สุไหงปาดี 18
167 การจักสานผลิตภัณฑ์จากกระจูด จำนวน 25 ชม. บาเจาะ 25
168 การทำอาหาร - ขนม จำนวน 15 ชม. บาเจาะ 15
169 การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
170 การทำขนมซาลาเปา จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
171 การแปรรูปสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
172 อาหารว่าง 6 จำนวน 10 ชม. ยี่งอ 10
173 การทำอาหารว่าง 7 จำนวน 10 ชม. ยี่งอ 10
174 อาหารว่าง 5 จำนวน 10 ชม. ยี่งอ 10
175 การทำเค้กช้อคโกแลตหน้านิ่ม จำนวน 6 ชม. เมืองนราธิวาส 6
176 การทำสบู่สมุนไพรผสมน้ำผึ้งชันโรง จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
177 การทำขนมปังมินิสังขยาใบเตย จำนวน 6 ชม. เมืองนราธิวาส 6
178 การทำขนมตะโก้เผือก จำนวน 6 ชม. เมืองนราธิวาส 6
179 การทำไข่เค็มสมุนไพร สกร. ระแงะ จำนวน 14 ชม 14
180 การทำน้ำดื่มสมุนไพร สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
181 การทำน้ำยาปรับผ้านุ่มอเนกประสงค์ สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม 14
182 การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพรจากมะกรูด สกร. ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
183 การทำน้ำยาล้างจานสุตรน้ำหมักชีวภาพส้มแขก สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
184 การทำผลไม้แช่อิ่ม สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
185 การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
186 อาหาร - ขนม สกร.ระแงะ จำนวน 14 ชม. 14
187 การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
188 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
189 การตีมีดชำแหละและมีดเชือด จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
190 การทำขนมพื้นบ้าน จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
191 การจักสานผลิตภัณฑ์(หมวก)จากใบเตยหนาม จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
192 การจักสานผลิตภัณฑ์(กระติบข้าว)จากใบเตยหนาม จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
193 การทำขนมพื้นบ้าน จำนวน 14 ชม. สกร.ตากใบ 14
194 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
195 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
196 การตัดเย็บเสื้อมินิกูรง จำนวน 20 ชม. รือเสาะ 20
197 การทำกล้วยฉาบหลากรส 15 ชั่วโมง สกร.อ.บาเจาะ 15
198 ผลิตภัณฑ์จักสานในเตยหนาม 14 ชั่วโมง สกร.อำเภอระแงะ 14
199 ผลิตภัณฑ์การจักสานกระจูด 14 ชั่วโมง สกร.อำเภอระแงะ 14
200 การทำไข่เค็มรสสมุนไพร 14 ชั่วโมง สกร.อำเภอระแงะ 14
201 การแปรรูปจากส้มแขก จำนวน 30 ชม. เจาะไอร้อง 30
202 การทำขนมพื้นบ้าน 14 ชม. ตากใบ 14
203 ขนมไทย (1) 10 ชม. จะแนะ 10
204 ขนมไทย (2) 10 ชม. จะแนะ 10
205 ขนมไทย (3) 10 ชม. จะแนะ 10
206 การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 10 ชม. จะแนะ 10
207 การทำเค้กส้มหน้านิ่ม 6 ชม. เมืองนราธิวาส 6
208 การทำขนมคุกกี้ 6 ชม. เมืองนราธิวาส 6
209 การทำขนมชูครีมช็อกโกแลต 6 ชม. เมืองนราธิวาส 6
210 การทำแซนวิชเกาหลี 6 ชม. เมืองนราธิวาส 6
211 ขนมไทย (4) 10 ชม. จะแนะ 10
212 ขนมไทย (5) 10 ชม. จะแนะ 10
213 ขนมไทย (6) 10 ชม. จะแนะ 10
214 การสานกระเป๋าจากกระจูด 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
215 จักสานก้านมะพร้าว 10 ชม. จะแนะ 10
216 การทำน้ำสมุนไพร จำนวน 10 ชม. สุไหงปาดี 10
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.)