หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.)
1 ช่างเชื่อมเบื้องต้น 50
2 ช่างทาสี 50
3 ช่างไม้เบื้องต้น 50
4 ช่างทาสี40 40
5 ช่างปูกระเบื้อง 52 52
6 ช่างก่อสร้างเบื้องต้น 40
7 ช่างปูน 45 ชั่วโมง 45
8 ช่างทาสี 11 ชม. 11
9 ช่างซ่อมฝาผนัง 15
10 ช่างเชื่อมโลหะ 15
11 ช่างปูกระเบื้อง 46
12 ช่างก่ออิฐ 46
13 ช่างเชื่อม 40
14 ช่างปูกระเบื้อง 40
15 ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน 40
16 ช่างก่ออิฐพื้นฐาน 40
17 ช่างทาสี 15 ชม. 15
18 ช่างปูพื้นปูน 46
19 ช่างเชื่อม 40
20 ช่างปูกระเบื้อง 15 15
21 ช่างทาสี12ชั่วโมง 12
22 ช่างทาสี 40 ชม. 40
23 ช่างปูน กศน.อำเภอจะแนะ ไตรมาส 4 40
24 ช่างปูน 50 ชั่วโมง ตากใบ 50
25 ช่างไฟฟ้าตากใบ 50
26 ช่างเชื่อมเบื้องต้น ตากใบ 50
27 ช่างปูน 40 ชั่วโมงตากใบ 40
28 ช่างไม้เบื้องต้น 50 ชั่วโมง 50
29 ช่างทาสี 50 ชั่วโมง 50
30 ช่างเชื่อมเบื้องต้น 50 ชั่วโมง 50
31 ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน 40 ชั่วโมง 40
32 ช่างเชื่อม 40 ชั่วโมง 40
33 ช่างปูกระเบื้อง 40 ชั่วโมง 40
34 ช่างก่อสร้างเบื้องต้น 50 ชั่วโมง 50
35 ช่างเชื่อมเบื้องต้น 35 ชั่วโมง 35
36 ช่างทำฝ้าเพดาน 35 ชั่วโมง 35
37 ช่างล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) 40
38 ช่างปูกระเบื้องตากใบ 50 ชั่วโมง 50
39 ช่างก่ออิฐพื้นฐาน 40 ชั่วโมง 40
40 ช่างทาสี 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอตากใบ 10
41 การทำชั้นวางอเนกประสงค์จากไม้ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
42 การทำชั้นวางอเนกประสงค์จากไม้ไผ่ 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
43 การเย็บเบาะรองนั่ง 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
44 การนวดแผนไทย 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 25
45 ช่างทาสี 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก 20
46 การปูกระเบื้อง 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง 40
47 ช่างเชื่อมเบื้องต้น 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 40
48 การติดตั้งฝ้าเพดาน 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
49 การทำลูกประคบสมุนไพร 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 20
50 ช่างตัดผมชาย 31 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก 31
51 ช่างตัดเย็บผ้าละหมาด 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 30
52 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอยี่งอ 40
53 ช่างทาสี 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 10
54 ช่างก่ออิฐ 31 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก 31
55 ช่างเดินสายไฟฟ้า 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุคิริน 40
56 การสกรีนเสื้อ 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก 20
57 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กศน.อ.จะแนะ 10 ชั่วโมง 10
58 การทำลูกประคบสมุนไพร กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชั่วโมง 20
59 การทำสบู่จากสมุนไพรพื้นบ้าน กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชั่วโมง 20
60 ช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้า กศน.อำเภอสุคิริน 20 ชั่วโมง 20
61 การร่อนทอง กศน.อำเภอสุคิริน 40 ชั่วโมง 40
62 ช่างก่อสร้าง กศน.อำเภอสุคิริน 40 ชั่วโมง 40
63 ช่างทาสี กศน.อำเภอสุคิริน 40 ชั่วโมง 40
64 ช่างปูกระเบื้อง กศน.อำเภอแว้ง 40 ชั่วโมง 40
65 ช่างทาสี กศน.อำเภอแว้ง 40 ชั่วโมง 40
66 ช่างก่อสร้าง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง 20 ชั่วโมง 20
67 การตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ กศน.อำเภอบาเจาะ 30 ชั่วโมง 30
68 ช่างไฟฟ้า กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 30 ชั่งโมง 30
69 การทำพิมเสนน้ำสมุนไพร กศน.อำเภาสุคิริน 20 ชั่วโมง 20
70 ช่างทาสี กศน.อำเภอยี่งอ 40 ชั่วโมง 40
71 ช่างปูน 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 40
72 การตัดเย็บปลอกหมอน 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอบาเจาะ 30
73 การทำที่วางอัลกุรอาน (ฆาฮา) 20 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุคิริน 20
74 ช่างปูกระเบื้อง 40 ชั่งโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 40
75 ช่างปูพื้นปูน 40 ชั่งโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 40
76 ช่างติดตั้งผนัง 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอศรีสาคร 40
77 ช่างตัดเย็บเสื้อมินิกูรง 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 30
78 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชาย 25 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 25
79 ช่างมุงหลังคา 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอจะแนะ 40
80 การทำสบู่สมุนไพรขมิ้นชัน 14 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 14
81 การทำน้ำมันไพล 10 ชั่วโมง กศน.อำเภอสุไหงปาดี 10
82 ช่างปูน(ช่างก่ออิฐ) 46 ชั่วโมง กศน.อำเภอระแงะ 46
83 ช่างทาสี 40 ชั่วโมง กศน.อำเภอรือเสาะ 40
84 ช่างก่ออิฐพื้นฐาน จำนวน 40 ชม. รือเสาะ 40
85 ช่างตัดเย็บผ้าละหมาดปักดอก จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
86 ช่างตัดเย็บผ้าละหมาด จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
87 ช่างก่อสร้าง จำนวน 40 ชม. สุคิริน 40
88 ช่างเดินสายไฟฟ้า จำนวน 40 ชม. สุคิริน 40
89 ช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้า จำนวน 20 ชม. สุคิริน 20
90 ช่างทาสี จำนวน 40 ชม. สุคิริน 40
91 ช่างเชื่อม จำนวน 40 ชม. รือเสาะ 40
92 ช่างปูน จำนวน 40 ชม. รือเสาะ 40
93 ช่างก่อสร้าง จำนวน 40 ชม. รือเสาะ 40
94 ช่างปูกระเบื้อง 40 ชม. ศรีสาคร 40
95 ช่างตัดเย็บผ้าปูโต๊ะจับจีบ จำนวน 17 ชม. ศรีสาคร 17
96 ช่าปูน(การก่ออิฐ - ฉาบปูน) จำนวน 45 ชม. ตากใบ 45
97 ช่างทำฝ้าเพดาน จำนวน 45 ชม. ตากใบ 45
98 ช่างปูน (การก่ออิฐ - ฉาบ) จำนวน 45 ชม. ตากใบ 45
99 ช่างก่อสร้าง จำนวน 40 ชม. เจาะไอร้อง 40
100 ช่างเชื่อมเบื้องต้น จำนวน 40 ชม. เจาะไอร้อง 40
101 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 40 ชม. จะแนะ 40
102 ช่างเชื่อม จำนวน 10 ชม. จะแนะ 10
103 ช่างปูน (การก่ออิฐ - ฉาบปูน) จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
104 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน 10 ชม. ตากใบ 10
105 ช่างเชื่อมเบื้องต้น จำนวน 40 ชม. สุไหงปาดี 40
106 การตัดชุดยูเบาะ จำนวน 15 ชม. สุไหงปาดี 15
107 ช่างก่อสร้างเบื้องต้น จำนวน 30 ชม. แว้ง 30
108 ช่างปูพื้นปูน จำนวน 40 ชม. บาเจาะ 40
109 ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร จำนวน 46 ชม. ระแงะ 46
110 ช่างทาสี จำนวน 50 ชม. แว้ง 50
111 ช่างทาสี จำนวน 30 ชม. แว้ง 30
112 การตีมีดชำแหละและมีดเชือด จำนวน 14 ชม. ตากใบ 14
113 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน 35 ชม. เมืองนราธิวาส 35
114 ช่างเชื่อม จำนวน 35 ชม. เมืองนราธิวาส 35
115 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น สกร.ระแงะ จำนวน 46 ชม. 46
116 ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร สกร.ระแงะ จำนวน 46 ชม. 46
117 ช่างไม้ สกร.ระแงะ จำนวน 46 ชม. 46
118 การตัดเย็บเสื้อสตรี 33 ชั่วโมง สกร.อ.สุไหงโก-ลก 33
119 ช่างปูน 40 ชั่วโมง สกร.อำเภอบาเจาะ 40
120 ช่างปูน 46 ชั่วโมง สกร.อำเภอระแงะ 46
121 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 20 ชั่วโมง สกร.อำเภอรือเสาะ 20
122 ช่างทาสี 40 ชั่วโมง สกร.อำเภอบาเจาะ 40
123 ช่างก่อสร้างเบื้องต้น 30 ชั่วโมง สกร.อำเภอแว้ง 30
124 การแกะสลักจากสบู่ จำนวน 35 ชม. เมืองนราธิวาส 35
125 ช่างตัดเย็บเสื้อมินิกูรง จำนวน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
126 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (ชุดเดรส) จำนวน 35 ชม. เมืองนราธิวาส 35
127 ช่างตัดผมชาย จำนวน 35 ชม. เมืองนราธิวาส 35
128 ช่างก่อสร้าง จำนวน 30 ชม. เจาะไอร้อง 30
129 ช่างทาสี จำนวน 30 ชม. เจาะไอร้อง 30
130 ช่างเชื่อม 10 ชม. จะแนะ 10
131 ช่างตัดเย็บปลอกหมอน 30 ชม. เมืองนราธิวาส 30
132 ช่างปูกระเบื้อง 35 ชม. เมืองนราธิวาส 35
133 การทำผ้าบาติก 40 ชม. บาเจาะ 40
134 การทำยาหม่อง 15 ชม. บาเจาะ 15
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.)