วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ฝ่ายงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคณะครูกศน.ตำบลยี่งอ ประสงค์เพื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำสกร.ตำบลยี่งอ โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้นไป