โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวฮาฟีซา สาและ ตำแหน่ง ครู และนางสาวกาญจนา พรศิริ ครูอาสาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036AfvV5RP3FpTTRCs5XgkPhDZ2VJniuGnqmUPYToNdvfQtUcHuqhoQbY7Uy9Xjutzl&id=100012810135756