สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วิชาเลือก)

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลตะปอเยาะ และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วิชาเลือก) ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ สกร.อำเภอยี่งอ ขอขอบคุณโรงเรียนร่มเกล้า ที่อำนวยความสะดวกในการจัดสอบในครั้งนี้ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022EJpyfiXTE5JvL6zX2ax9A9JoLNbEyzzjcQKt8zZ2ctNyxKQFTYhL24KuvBJnVJEl&id=100012810135756