จัดทำสื่อเป็นรายตำบล ตามวัตถุประสงค์เพื่อครู สกร.อำเภอยี่งอ

โครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ดำเนินการจัดโครงการ โดยนางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ ซิ่งมีกลุ่มเป้าหมายครู และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ จำนวน 22 คน แบ่งกลุ่มจัดทำสื่อเป็นรายตำบล ตามวัตถุประสงค์เพื่อครู สกร.อำเภอยี่งอ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อเพื่อนำไปจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส