ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลุโบะบือซา

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลุโบะบือซา

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายคณะครู ศกร.ตำบลลุโบะบือซา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล โดยมีนายฮาเล็ม ฮามิ ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลุโบะบือซา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส