ตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาเลือกเสรี

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางฟาตีเม๊าะ ปะจูดิง ครู ศกร.ตำบลลุโบะบายะและคณะครู สกร.อำเภอยี่งอ ร่วมตรวจข้อสอบรายวิชาเลือก วิชาเลือกเสรี และตรวจความถูกต้องกระดาษคำตอบ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมลงคะแนนสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=yingonfe876&set=a.2450197618497688&locale=th_TH