ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 (รายวิชาบังคับ) ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ สกร.อำเภอยี่งอ ขอขอบคุณโรงเรียนร่มเกล้า ที่อำนวยความสะดวกในการจัดสอบในครั้งนี้

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2438435226340594&type=3&locale=th_TH