โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลลุโบะบายะ นำนักศึกษา ศกร.ตำบลลุโบะบายะ เข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ โดยมีนางสาวนาดีญา สาและ ครูอาสาฯ ปอเนาะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2422224534628330&set=pcb.2422227684628015