12-16 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ หรือเทศกาลสงกรานต์ (ภาษาอังกฤษ: Songkran หรือ Water Festival) คือ การฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ ลิงลม และ ข้อความพูดว่า "ใสรกรสางรักรานาป่นมอาป สุขสันต์วัน ต่วัน (งกรานต์อ สงหจนมู งกรานต์ Songkran Songkran 12-16 เมษายน เมษายน2567 2567 Festival 2024 วันสงกรานต์ หรือเทศกาลสงกรานต์ po (ภาษาอังกฤษะ Songkran หรือ Water Festival) คือ การฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ใหม่องไทย ซึ่งเป็นประเผณีและมรดกทาง วัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่ลืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ รวมทั้งยังมีการจัด กิจกรรมวันสงกรานต์ทั่วประเทศ อ่านเพิ่มเดิม"