พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศใช้ ‘พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124’

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศใช้ ‘พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124’ นับว่าเป็นการเลิกระบบทาส ระบบไพร่ในประเทศไทย วันนี้เลยรู้จักกันใน วันเลิกทาส

อ่านเพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

11