ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโลมาลอดห่วง ในโครงการแข่งขันกีฬา กศน.จชต.

ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโลมาลอดห่วง ในโครงการแข่งขันกีฬา กศน.จชต.

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังเต้นรำ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ แคลริเน็ต