มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครู เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครู เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ