ให้การต้อนรับผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยี่งอ มอบหมายให้บุคลากร สกร.ระดับอำเภอยี่งอ ให้การต้อนรับผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ ศส.ปชต.ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอและเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเลขา ศูนย์ ศส.ปชต. ณ ห้องประชุม สกร.ระดับอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส