กิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผอ.สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอาดีละห์ เจ๊ะดือเลาะ ครูศกร.ตำบลลุโบะบายะ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรม ”เสวนากาแฟยามเช้า” สัญจร เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขับเคลื่อนงานและนโยบายเชิงพื้นที่ จัดโดย สภ.ยี่งอ ร่วมกับ สกร.อำเภอยี่งอ โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอยี่งอเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผบ.ร้อย ทพ.นย.ที่ ๙ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสถานีตำรวจภูธรยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส