กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยี่งอ มอบหมายให้บรรณารักษ์และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้ 1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอยี่งอ 2.กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ส่งความรู้สู่ชุมชน 3.กิจกรรมบันไดงูความรู้ 4.กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนราน่าอยู่ 5.กิจกรรมวาดภาพระบายสี เสริมจินตนาการ เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ณ สนามกีฬา อบต.ลุโบะบายะ หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส