#มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more