#โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจปรัชญาของพอเพียง กิจกรรมล้านเมล็ดพันธ์ุสู้ภัยโควิด ณ กศน.ตำบลปูโยะ

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายอับดุลรอแม สะมะแอ ครูผู้ช่วย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด โดยมีเป้าหมายนักศึกษา กศน.ตำบลปูโยะ และได้มีนักศึกษา 2 สถาบันศึกษาปอเนาะ ร่วมติดตามรับชมผ่านทาง Live สด Facebook กศน.ตำบลปูโยะ ประกอบด้วย สถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุสซอฮาบะห์ และสถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุสกอย์ จำนวน 40 คน โดยมีนางสาวนูรฮีดายะห์ มะเกะ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค เป็นวิทยากร จัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่างๆ ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักศึกษาสามารถเตรียมตัวให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดูแล ป้องกันตนเองได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการดูแลตนเองและครอบครัวในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ณ กศน.ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *